Veng

veng-logo-2

Den komplette løsning til SPS administration

Aluna SPS er en samlet løsning til håndtering af skolers administration af specialpædagogisk støtte.

Alle aspekter af SPS administrationen kan håndteres af Aluna. Funktioner, som før blev løst med regneark og filer på fællesdrev, er samlet ét sted.

Dette gør det langt lettere og hurtigere at oprette, indhente, finde, og behandle data, hvilke frigiver tid og f.eks. sikrer, at der søges refusion for al den tid, som vejlederne har brugt.

På denne side kan du se nogle af de kernefunktioner som Aluna SPS indeholder. 

Hurtig oprettelse af eleven

Aluna integrerer med alle de gængse elevadministrationssystemer i Danmark, og gennem denne integration sikres det, at oplysningerne omkring de enkelte elever er korrekte og opdaterede.
Bortset fra elevens cpr nummer, behøves ingen anden information at blive indtastet eller kopieret fra elevadministrations-systemet.

Alt indlæses automatisk fra jeres elevadministratitionssystem og opdateres løbende.

Hvis en elev f.eks. stopper før tid, bliver I automatisk gjort opmærksomme på dette.

Samtykkeerklæringer

Når elevens behov er blevet afdækket, genererer Aluna automatisk de nødvendige samtykkeerklæringer, og med ét klik fremsendes disse elektronisk til elev og eventuelle værger.

Hvis det er nødvendigt, sørger Aluna også for automatisk, at følge op på modtagerne, og sende de nødvendige påmindelser.

Timeregistrering

Med Aluna kan jeres mentorer let registrere deres tid, uanset hvor de befinder sig.

Ved at lette denne opgave for jeres medarbejdere, øges præcisionen og frekvensen af registreringerne.

Dermed kan I mere præcist dokumentere hvad den enkelte mentor har udført af opgaver, og I reducerer kraftigt antallet at glemte og uregistrerede timer, som der ikke kan søges refusion på.
Aluna SPS mobil tidsregistrering

Forløbsbeskrivelser

Udfyldning af forløbsbeskrivelserne kan ske løbende, efterhånden som forløbet skrider frem. Indtastningen sker i formularer, der følger styrelsens krav, og bliver opdateret når disse krav ændrer sig.

Når forløbsbeskrivelsen er udfyldt og forløbet gennemført, kan forløbsbeskrivelsen fremsendes elektronisk til elev og værger, til digital underskrift.